Klachtenprocedure

Klachten website

Heeft u opmerkingen en/of klachten over onze website dan gelieve een mail te sturen naar ons emailadres info@dingomss.nl. of vul het contactformulier in. Zodra wij de opmerking/klacht hebben ontvangen zullen wij deze behandelen en binnen 3 werkdagen aan u terugkoppelen.

Klachten advies/bemiddeling

Heeft u een klacht m.b.t. een door uitgebracht advies of over onze bemiddeling dan verzoeken wij u dit te melden per mail aan gijs@dingomss.nl.  Wij zullen binnen 1 werkdag het ontvangst van de klacht aan u melden. Mochten er nog vragen onzerzijds zijn dan zult u dit ook direct vernemen.

Vervolgens zullen wij binnen 3 werkdagen de uitkomst van onze bevindingen melden. Vervolgens heeft u als klant weer de mogelijkheid om daar op te reageren, mocht het nog niet naar volle tevredenheid zijn afgewikkeld. Mocht er sprake zijn van een ontevreden afhandeling dan kunt u uiteraard uw klacht melden bij de daarvoor bestemde instanties.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw klacht te mailen, dan kunt u een brief sturen naar;

Dingo Marketing & Sales Solutions
T.a.v. G.J.M. Oprins
Meerkoethof 10
5103 KR Dongen

Graag ontvangen wij uw klacht per mail of per brief o.v.v. klachtdatum en voorzien van naam adviseur/bemiddelaar.

Contact

U kunt ons bellen, een email sturen of het invulformulier invullen.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur - 17.00 uur.
Uw mail beantwoorden wij binnen 48 uur.
Telefoon: +31(0)10 - 206 74 12
Email: info@dingomss.nl
Meerkoethof 10, 5103 KR Dongen